Trummor - guide

Trummor är uråldriga instrument med enkel grundkonstruktion. Mycket är sig likt men numera har vi mängder av valmöjligheter och det gäller att välja trummor med de egenskaper som passar bäst till det önskade ändamålet.  

 

 

Innehåll

 

 

Konstruktionen hos trummor

Hur trumman är konstruerad är en viktig faktor som avgör hur trumman låter. De viktigaste faktorerna går vi igenom i denna guide. Olika konstruktionsmetoder ger trummor olika egenskaper och dessa är viktiga att känna till för att kunna välja rätt typ av trummor för det önskade ändamålet. Exempelvis önskas volymstarka trummor, hög tonhöjd och lång efterklang eller kanske helt andra egenskaper?  En hårdrockstrummis med spelningar i stora lokaler behöver helt andra trummor än exempelvis en jazztrummis som vill spela i små lokaler.

 

Trummans storlek och proportioner

Diametern på trummor påverkar tonhöjden. Liten diameter = hög tonhöjd. Stor diameter = låg tonhöjd (ökat basljud). Djupet på trummor påverkar resonansen och efterklangen. Grunda trummor = kort efterklang, djupa trummor = lång efterklang och mer volymstarka.

 

Trumstommens tjocklek påverkar dess möjlighet att vibrera. En trumma med tunn/lätt stomme vibrerar mer än en trumma med tjock/tung stomme.

 

Materialet

Hårda och släta material (t.ex aluminium och akryl)  i trummans stomme reflekterar ljud bra vilket ger en stark ljudvolym och hög tonhöjd. Mjuka/porösa (t.ex mahogny-trä) och skrovliga material ger inte lika mycket ljudreflektion vilket innebär svagare ljudvolym och en lägre tonhöjd.

 

Plywood-trummor

Plywood

Majoriteten av dagens trummor tillverkas genom att använda tunna skivor av trä (plywood) som, inuti en form, limmas ihop lager för lager. Lagren kallas på engelska för ”ply” (t.ex 6-ply drum) och antalet lager varierar. Att bygga trummor med denna metod är relativt enkelt och metoden ger väldigt starka stommar som därför kan göras tunna och lätta. Nackdelen är stommarna till stor del består av lim och spackel vilket i viss mån minskar stommens resonansförmåga.

        

Solida trummor (1-ply)

Termen ”solid trumma” används lite slarvigt men gemensamt är att det

Solid trumma

är en trumma som byggts av ett enda trästycke. Det finns tillverkare som svarvar ut en trumma ur en stor bit trä. Metoden är komplicerad och kostsam men har också sina fördelar eftersom det inte krävs något lim eller förstärkningsringar. Mer vanligt är det att trummor byggs av ett enda trästycke genom att använda en bräda. Brädan görs formbar med hjälp av ånga och böjs sedan runt en rund form. För att trumman ska hålla den runda formen behövs förstärkning - ”reinforcement rings”. Denna förstärkning ger en förhöjning av trummans grundton. Den främsta fördelen med byggmetoden är att det krävs mindre lim och spackel vilket ger bättre resonans åt trumman.

 

      

Solid - ett stycke trä

Solid - en ång-behandlad bräda

 

Stav och segmenttrummor

Stavtrumma

Det går även att bygga 1-ply genom att bygga med stav-metoden. Trästavar limmas ihop sida vid sida så att de bildar en cylinderform. Denna svarvas sedan till en rund trumma. Något mer lim krävs men trumman behöver ingen extra förstärkning. En annan egenskap är att trummor byggda med stavar får en obruten naturlig fiberriktning i höjdled vilket ger ökad känslighet i trumman dvs trumman reagerar snabbare/lättare på anslag. Segmenttrummor bygger på en liknande princip men här läggs bitarna ned i en ring istället för att ställas upp. Trumman blir något mindre känslig eftersom träts fiberriktning blir i sidled alternativt bruten i höjdled. 

       Stavar Segment

 

Bearing edge (kantfräsning) dvs trummans kanter är de som skinnet kommer att spännas över. Utformningen av dessa får direkt påverkan på hur skinnet och trumman jobbar tillsammans. En skarp/tunn kant ger mer övertoner än en mjukare/kraftigare kant.  Om kanten har skadats leder det till att trumman blir svår att stämma. Det kan rent av vara omöjligt att få en ren ton/resonans. Kontrollera därför att kanterna är i gott skick. Har de skadats kan en trumverkstad fräsa nya kanter.  

 

Träslag i trummor

Vanliga träslag i trummor 

och eras engelska namn

 

Björk (Birch)

 

Ek (Oak)

 

Lönn (Maple)

 

Valnöt (Walnut)

 

Mahogny (Mahogany)

 

Lind (Basswood/Lime)

 

Poppel (Poplar)

Trummor är i de flesta fall gjorda av trä men det är inte alla träslag som är lämpliga att trumbygge. Träslaget måste vara hårt men inte allt för hårt eftersom det då blir allt för svårt att bearbeta till trummornas cylinderform. Alla träslag har sina unika egenskaper och trumtillverkarna vill gärna framhålla träslagens ljudegenskaper men faktum är att bara ca 10-15% av trummans ljud kan tillskrivas valet av träslag. Långt viktigare är valet av trumskinn, hur skinnen är stämda och hur trumman är konstruerad. Ta därför tillverkarnas storslagna ord om träslag med en stor nypa salt. Jämförs tillverkarnas beskrivningar av träslagens ljudegenskaper upptäcker man dessutom ganska snart att alla har olika uppfattningar om egenskaperna. Vi struntar därför inte att lista träslagens egenskaper och nöjer oss med att konstatera att björk och lönn är de mest använda träslagen i dagens trummor.  

Upphängning och sargar

Glöm inte att trummornas upphängning och hårdvara har direkt inverkan på ljudet. Om trumman sitter bergsfast i pukhållaren så minskar trummans möjlighet att resonera. Numera är det allt vanligare med ”flytande” (rims) pukupphängning. Detta gör att trumman kan röra sig lite mer och därmed inte hindrar resonansen.

 

Olika typer av sargar påverkar också egenskaperna hos trummor. En gjuten (die cast) trumsarg är kraftiga och stadiga och ger en jämnare fördelning av trycket från stämskruvarna. På så vis blir trumman oftast mer lättstämd än en mindre stadig sarg. Gjutna sargar är tyngre vilket ger något minskad resonans, särskilt på små och tunna trummor.


Författad av:Trumslagaren online 2009

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.