Cymbaler - guide

Innehåll


Inledning/tillverkning
Cymbaler har tillverkats sedan 1600-talet och redan då kom cymbalsmederna i Turkiet fram till att en bronslegering bestående av 80% koppar och 20% tenn kallad B20 var ett optimalt ämne för cymbaltillverkning. Andra legeringar och metaller används men B20 är än idag det mest populära ämnet. Cymbaltillverkningen sker vanligtvis i tre steg. Först smälts bronset och hälls i gjutformar. Den färdiggjutna metallen bearbetas sedan för att uppnå de önskade ljudegenskaperna. Bearbetningen sker genom att ytan hamras och i många fall även svarvas. De flesta cymbaler genomgår därefter en ytbehandlig för att uppnå önskad finish.
De stora cymbaltillverkarna har automatiserat tillverkningen av cymbaler men en del tillverkare gör än idag cymbalerna helt eller delvis för hand. Observera att vissa tillverkare skriver ”hand hammering” trots att hamringen skett med maskin. De åsyftar då att en människa hanterat maskinen. 

Tillverkning av lågpriscymbaler sker i de flesta fall genom att runda skivor skärs ut ur en metallplåt. Plåtskivorna bearbetas sedan för att få form och ljudegenskaper som liknar de hos traditionella gjutna cymbaler. Dessa cymbaler är oftast hållbara och har en kort efterklang.


Cymbaltyper
Cymbaler delas upp i olika typer efter deras huvudsakliga användningsområden.

 • Crash – cymbal för att accentuera. Vanligen 14”-20” diameter. Kort och intensivt ljud. Innehåller oftast en mängd övertoner. 
 • Ride – cymbal för att spela komp på. Vanligen 20”-22” diameter. Ett mer dämpat ljud som oftast är väldigt väldefinierade (inte så spretande övertoner). 
 • Hi-hat – består av två horisontella cymbaler. Vanligen 13”-14” diameter. Cymbalerna kan slås mot varandra genom att trycka på hi-hat-pedalen eller genom att spelas med trumstockar. Ljudet kan varieras genom att ändra läget på pedalen. Nedtryckt pedal ger ett fokuserat ljud.
 • Splash – en tunn cymbal med väldigt kort klang. Vanligen 8”-12” diameter. Används i första hand för korta cymbaleffekter.
 • China – ger ett extremt accentuerat ljud med metallisk karaktär. Vanligen 14”-20” diameter. 
 • Effekt – effektcymbaler har oftast en extrem ljudkaraktäristik eller något annat som utmärker dem från ”vanliga” cymbaler.


Antatomi
Cymbalens ljudkaraktär utgörs av såväl material som utformning.


 

 • Profil/böjning syftar på hur spelytan är böjd i förhållande till klockan. En flat profil, dvs. en liten böjning, ger låg tonhöjd och mycket övertoner.  En cymbal med tydligare profil, dvs. kraftigare böjning, ger högre tonhöjd och färre övertoner. 
 • Avsmalning anger hur mycket tunnare cymbalen är i kanterna jämfört med vid klockan där cymbalen är kraftigast. Avsmalningen påverkar hur mycket crash- respektive ride-karaktär cymbalen får.  
 • Klockan påverkar mängden övertoner och efterklang. En stor klocka ger mycket övertoner och efterklang. En liten klocka ger det motsatta resultatet. 
 • Yta/diameter påverkar ljudstyrkan, hur snabbt cymbalen ”reagerar” och längden på efterklangen. En liten cymbal reagerar snabbt på anslag, har en låg ljudvolym och kort efterklang. En stor cymbal kan alstra högre ljudvolym och längre efterklang men reagerar långsammare. 
 • Vikten påverkar tonhöjd, ljudvolym, ”sustain” samt hur mycket ”ping”-ljud cymbalen ger vid anslag. En tung cymbal får en hög tonhöjd, kraftigare ljudvolym, längre sustain och mer ping-ljud. 
 • Svarvning ger möjlighet att förstärka karaktären på en cymbal. Svarvningen syns som ringar på cymbalens yta. 
 • Hamring sker antingen i symmetriska eller osymmetriska mönster. Symmetrisk hamring innebär att cymbalens profil blir kraftigare och därmed blir tonen klarare och högre. En osymmetrisk hamring ger en lägre profil som innebär en lägre tonhöjd och minskade övertoner. Det ger även ett varmare ljud.Välj rätt modell
Att välja cymbaler är minst lika viktigt som att välja trummor. Cymbaler finns i så många varianter att det kan vara svårt att välja. Som nybörjare gäller det oftast att få ihop en grunduppsättning bestående av hi-hat, crash och ride. Med en grunduppsättning på plats kan det vara intressant att utöka uppsättningen med ytterligare cymbaler eller byta ut de befintliga mot bättre.
En viktig faktor att tänka på är hur kraftig modell man ska välja. Generellt är tunna cymbaler mörka och varma i ljudet och ger en relativt låg ljudnivå. Kraftiga cymbaler är mer högfrekventa och ljudstarka. Tunna cymbaler uppfattas oftast som mer välljudande och det är lätt att lockas att köpa allt för tunna cymbaler som riskerar att spelas för hårt och därmed slutligen kommer att spricka. Tänk först igenom hur de ska spelas.
I jazzmusik spelas cymbalerna med lätt hand och ljudstyrkan på scen är relativt dämpad. Då är tunna cymbaler ofta ett givet val. För pop och bluesmusik stiger ljudnivån och cymbalerna spelas hårdare. Här kan det vara lämpligt att använda mediumkraftiga cymbaler.
Vid rock och hårdrock är ljudstyrkan generellt väldigt hög och ljudbilden tät. Här är det nödvändigt att använda kraftiga cymbaler som når upp till samma ljudstyrka och som går igenom ljudbilden.


Var rädd om cymbalerna
Cymbaler håller väldigt länge och fina cymbaler kommer oftast med generösa garantier som skyddar mot fabrikationsfel men om cymbalerna hanteras eller spelas fel kan livslängden bli kort. Var därför väldigt noga med hur du hanterar dina cymbaler. Här följer en lista över de viktigaste faktorerna för att hålla cymbalerna vid liv:

 • Använd rätt cymbalvikt. En tunn cymbal är inte gjord för att ge lika hög ljudvolym som en tjockare modell. Väljer du en allt för tunn cymbal riskerar den därför att bli spelad för hårt för att kompensera i ljudvolym. Eftersom tunna cymbaler inte är på långa vägar lika robusta som en tjockare är risken därför mycket stor att den snart spricker. Tunna cymbaler – låg ljudvolym, tjocka cymbaler – hög ljudvolym.
 • Metall mot metall skadar. Var noga med att placera cymbalerna så att de inte slår i andra cymbaler, trumsargar eller andra föremål. Cymbalskruven måste vara försedd med en plasthylsa och det ska sitta cymbalfiltbrickor ovan och under. Den undre cymbalfiltbrickan måste få stöd underifrån av en metallbricka eller motsvarande typ av plastbricka.
 • Låt cymbalerna svänga fritt. Cymbalskruven är bara till för att säkerställa att cymbalen inte ramlar av stativet. Den får inte skruvas åt så att cymbalen hindras från att svänga fritt. Då hindras cymbalens rörelser och den riskerar att spricka. Cymbalen låter dessutom som bäst när den får svänga fritt. Tänk på att tjocka cymbalfiltbrickor kan innebära att cymbalen får allt för begränsat utrymme att röra sig. 
 • Spela cymbalen korrekt (läs mer nedan). En cymbal crashas med en svepande rörelse. Kanten på cymbalen är den tunnaste och därmed ömtåligaste delen var därför försiktig med dessa. 
 • Vinkla cymbalerna, men inte för mycket. Cymbalen ska justeras så att den är lite vinklad mot dig men om den vinklas för mycket så hindras cymbalen att svänga fritt. Någon stans mellan 5-20 graders vinkel brukar vara lagom. 
 • Förvara cymbalerna som de dyrgripar de faktiskt är. När cymbalerna inte sitter på sina stativ bör du förvara dem i en riktigt bra cymbalväska. Om väskan inte har inbyggda fack för varje cymbal bör du lägga en handduk mellan dem för att undvika metall mot metall. Tänkt på att lägga cymbalerna i storleksordning så att cymbalklockorna passar i varandra. På så sätt tar de minst plats och risken för skador minskar.


Spela rätt
Cymbalens kant är den känsligaste delen. Undvik därför att slå trumstocken direkt (dvs vinkelrät) in i denna. Det sliter onödigt mycket på cymbalen och dessutom kommer cymbalen inte att vibrera naturligt. Kantträffar kommer dessutom att förstöra dina trumstockar. För att "crasha" en cymbal gör du en svagt svepande rörelse från höger till vänster eller från vänster till höger. Gör du anslaget med höger hand så bör du träffa cymbalens vänstra sida och tvärt om med vänsterhanden. Med rätt teknik kan cymbalen svänga helt fritt utan att hindras av trumstocken.

Rengöring
Använd avsedda medel för cymbalrengöring så behöver du inte vara orolig att få frätningar i metallen. Om du är rädd om den tryckta texten/logotypen på cymbalerna bör du undvika att använda rengöringsmedel på dessa.
Cymbaler som inte är tillverkade av B20 kan vara extra känsliga mot vissa rengöringsmedel.  Detta framgår i så fall av tillverkarens specifikationer.

Rädda spruckna cymbaler
En sprucken cymbal behöver inte betyda kassering. En korrekt åtgärdad skadad kan oftast rädda cymbalen men ljudet kommer att påverkas i någon mån. Kolla dina cymbaler regelbundet. Ju tidigare du upptäcker en spricka desto större chans att den kan räddas.
Sprickor som uppstått längst med svarvspåren kan stoppas genom att borra ett hål i vardera änden av sprickan. Sprickor tvärs över svarvspåren (dvs i riktning mot centrum/klockan) som uppstått i kanten på cymbalen kan i vissa fall stoppas på samma sätt dvs genom att borra hål i slutet på sprickan. Tyvärr brukar detta bara stoppa upp sprickbildningen tillfälligt. Det mest effektiva sättet är att ta bort den spruckna delen helt med hjälp av vinkelslip. Bilden till höger visar en kraftig spricka i nedre kanten. Den streckade linjen visar förslag på den del som bör tas bort. Arbetet kan vara väl värt besväret då cymbalen får nytt liv och den kan mycket väl klara sig många år utan nya sprickor (förutsatt att den hanteras korrekt). 


Garantier
Bra cymbaler kommer alltid med bra garantier som skyddar mot materialfel och tillverkningsfel. Sådana fel visar sig oftast genom att sprickor uppstår längst med svarspåren (dvs tvärgående sprickor). Lyckligtvis är sådana fel väldigt sällsynta. Felaktig användning är tyvärr oftast orsaken till trasiga cymbaler. Tydliga tecken på felaktig användning är bl.a:

 • Märken/jack i metallen – tyder på att cymbalen spelats för hårt (vanligtvis en tunn cymbal som spelats hårt) eller slagit i något hårt.  
 • Nyckelhål (då cymbalhålet fått formen av ett nyckelhål) – uppstår vid metall-mot-metallkontakt mellan cymbalen och cymbalskruven på stativet. Den skyddande cymbalhylsan har saknats. Nyckelhålet hindrar cymbalen från att röra sig i sidled.
 • Sprickor i klockan – orsakas av att cymbalen inte kunnat vibrera fritt. Ofta beror det på att cymbalen skruvats fast för hårt i stativet eller att cymbalen vinklats överdrivet mycket. 
 • Saknad metallbit – uppstår då en cymbal spelas trots att cymbalen tidigare fått en spricka. I detta tillstånd går det inte att avgöra om den ursprungliga sprickan uppstått pga tillverkningsfel/materialfel eller felaktig hantering.

Om en spricka uppstått, sluta spela! Sprickan kommer annars att förvärras. Är det ett troligt tillverkningsfel ska du kontakta butiken genast. I annat fall bör du överväga att reparera skadan. Att spela med en spricka innebär att cymbalen tappar mycket av sitt ljud och inom kort kommer att gå sönder helt.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författad av:Trumslagaren online 2009

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.